Düğünde takılan altınlar kimindir?

Düğünde erkek tarafın geline taktığı altınlar bağış niteliğinde olduğu için kadının kişisel malıdır. Bu takılar üzerinde kocanın herhangi bir hakkı yoktur. Kocanın el koyması, bozdurması, ayrılırken kadının yanına almasına engel olması ve benzeri çok sayıda nedenle...

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Türk Medeni Kanununa göre eşler arasında aksi kararlaştırılmadıkça “edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak isimlendirilen mal rejimi geçerlidir. Buna ayrıca yasal mal rejimi de denilmektedir. Taraflar evlilik kurulurken ya da daha sonra...