Düğünde takılan altınlar kimindir?

Düğünde erkek tarafın geline taktığı altınlar bağış niteliğinde olduğu için kadının kişisel malıdır. Bu takılar üzerinde kocanın herhangi bir hakkı yoktur.

Kocanın el koyması, bozdurması, ayrılırken kadının yanına almasına engel olması ve benzeri çok sayıda nedenle ziynet eşyaları kadının elinden çıkabilmekte ve davaya konu olmaktadır.

Ziynet eşyaları ile ilgili açılan davada ziynet eşyalarının aynen iadesi ya da bu mümkün olmaz ise bedelinin tahsili talep edilir.

Davada ispat yükü kadına aittir. Öncelikle davaya konu edilen ziynet eşyalarının varlığının video görüntüleri, düğün fotoğrafları, tanık ve benzeri delilerle ispatı gerekir. Daha sonra ise dava sebebine göre örneğin koca tarafından traktör almak üzere bozdurulduğu ya da kadın evden ayrılırken yanına almasına engel olunduğu gibi olguların ispatı gerekir. Davanın tanık anlatımları dahil her türlü delille ispat mümkündür.

Yararlı olması umuduyla….

Antalya 11.10.2017

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…