Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma TMK.163.maddesinde düzenlenmiştir.

Küçük düşürücü suç; eşlerden birinin işlediği hırsızlık, sahtecilik, zimmet, rüşvet, uyuşturucu ticareti ve benzeri suçlar nedeniyle toplum içinde küçük düşmesidir. Hangi suçun küçük düşürücü suç kavramı kapsamında olduğunun somut her olayın özelliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Haysiyetsiz hayat sürme ise; eşin toplumun genelince kabul görmeyen, onur ve itibar kırıcı bir hayat tarzını benimsemesidir. Hayatını kumarla sürdürmeyi örnek olarak verebiliriz.

Küçük düşürücü suç veya haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için ortaya çıkan bu neden karşısında diğer eşten birlikte yaşamanın beklenememesi gerekir. Birlikte yaşamanın beklenememesi hali sübjektif bir ölçü olup kuşkusuz her somut olayda tarafların kişilik yapılarına ve beklentilerine, sosyal ve kültürel düzeylerine, çevrelerine ve sair olgulara göre değerlendirilmelidir.

Küçük düşürücü bir suç veya haysiyetsiz hayat sürme nedenlerine dayalı olarak eş her zaman boşanma davası açabilir. Kanunda belirli bir süre kısıtlaması öngörülmemiştir.

Yararlı olması umuduyla….

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…