Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanununun 165.maddesinde düzenlenmiştir. Eşlerden birinin akıl hastası olması halinde bu maddeye göre boşanma davası açılabilecektir. TMK 133.maddesine göre akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığına ilişkin...