Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Türk Medeni Kanununa göre eşler arasında aksi kararlaştırılmadıkça “edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak isimlendirilen mal rejimi geçerlidir. Buna ayrıca yasal mal rejimi de denilmektedir. Taraflar evlilik kurulurken ya da daha sonra...