AYRIMCILIK (EŞİT DAVRANMAMA) TAZMİNATI:

İşverenin işçilere karşı eşit davranma yükümlülüğü, çerçevesi ve bu yükümlüğün ihlali halinde yaptırımı İş Kanunu 5 inci maddesinde “Eşit davranma ilkesi” başlığıyla düzenlenmiştir. Eşit davranma ilkesine aykırılık halinde işçi, ayrımcılık tazminatı olarak...