İddet müddeti ile ilgili bilinmesi gerekenler:

İddet müddeti Türk Medeni Kanununun 132. maddesinde “Kadın için bekleme süresi” başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Üçyüz günlük süre boşanma kararının...