İşçi gerçek ücretini nasıl ispatlayabilir?

Çalışma hayatında sigorta primlerinin daha az ödenmesi ya da başkaca nedenlerle işçiye ödenen gerçek ücret bazen bordrolara yansıtılmamaktadır. Bu durum işçinin prime esas kazancının tespitinde, kıdem , ihbar, ücret ve sair işçilik alacaklarının tespitinde önem...