Zina sebebiyle boşanma davası

Zina sebebiyle boşanma davası 4721 sayılı TMK. madde 161 de düzenlenmiştir.

Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için öncelikle eşlerden birisinin zina yapması gerekmektedir. Burada zinadan kast edilen eşlerden birisinin karşı cins ile cinsel ilişki yaşaması suretiyle diğer eşi aldatmasıdır. Şunu da ifade etmek gerekirse gerek karının ve gerekse kocanın kendi cinsi ile ilişkisi (eşcinsel ilişki) zina kavramına girmemektedir. Yine hayvanlarla cinsel ilişki de zina kavramına girmemektedir. Eğer bu tür olgular var ise zina nedenine göre değil başka boşanma nedenine dayalı olarak (örneğin haysiyetsiz hayat sürme nedeni) boşanma davası açılabilecektir.

Karşı cins ile ilişki iki kişi arasında ve gizli yaşanan bir olay olduğundan çoğu zaman zinanın ispatı imkansıza yakın olabilmektedir. Bu çerçevede zinanın olduğuna dair kuvvetli emarelerin varlığı halinde zina olgusunun varlığı kabul edilmektedir. Örneğin fiilen karı koca gibi yaşamak, işe giden kocasının amcasını sıklıkla eve almak, kadının geceyi başka erkeğin evinde geçirmesi ve benzeri nedenlerin varlığı halinde zinanın varlığı karine olarak kabul edilebilmektedir. Kuşkusuz her somut olaya göre değerlendirme yapmak gerekecektir.

Zina mutlak bir boşanma nedenidir. Zina sebebiyle boşanma davası açmak için zinanın gerçekleşmiş olması yeterlidir. Bunun dışındaki sebeplerin önemi yoktur.

Zina yapan eşe karşı aynı davada hem özel sebep olan zina sebebine dayalı olarak boşanma davası açılması (TMK. madde 161) ve hem de bu talebin kabul görmemesi halinde genel sebep olan evlilik birliğinin sarsılması (TMK. madde 166) nedeniyle dava açmak mümkündür. Bu durumda öncelikle özel sebep (zina sebebi) değerlendirilecek ve şartlar oluşmamışsa genel sebep (evlilik birliğinin sarsılması) değerlendirilecektir.

Zina sebebiyle boşanma davası eşin zinayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay ve her halükarda zina olayından itibaren 5 yıl içerisinde açılmalıdır.

Zinayı öğrenen eş , öğrendikten sonra zina yapan eşini affederse bu nedenle boşanma davası açamayacaktır. Af konusunun İyi düşünülmesini tavsiye ediyoruz. Affetmek açıktan bir irade beyanıyla olabileceği gibi affetme anlamına gelen davranışlarla da (örneğin aynı evde yaşamayı sürdürmek) ortaya konulabilmektedir. Böyle bir durumda eşin zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı yoktur.

Burada çok önemli bir hususa değinelim. Zina nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına ya da kaldırılmasına karar verebilir.(TMK. madde 236) Bu durumda zina yapan eş bunun faturasına ekonomik olarak da ödeyecektir.

Yararlı olması umuduyla….

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…