Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen 3.kişiye satması halinde diğer paydaşlar önalım (şufa) hakkını...

daha fazla bilgi edinin