AYRIMCILIK (EŞİT DAVRANMAMA) TAZMİNATI:

İşverenin işçilere karşı eşit davranma yükümlülüğü, çerçevesi ve bu yükümlüğün ihlali halinde yaptırımı İş Kanunu 5 inci maddesinde “Eşit davranma ilkesi” başlığıyla düzenlenmiştir. Eşit davranma ilkesine aykırılık halinde işçi, ayrımcılık tazminatı olarak...

Aile konutu olarak kiralanan ev:

Aile konutu , eşlerin ve çocukların fiilen aile hayatını paylaştıkları ve sürdürdükleri konuttur. Aile konutu eşlerden birinin mülkü olabileceği gibi kira sözleşmesi ile tutulmuş bir konut da olabilir. Kira sözleşmesi ile tutulmuş aile konutunda sözleşmeyi eşlerden...

İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

İşçinin yıllık ücretli izin hakkı ve buna ilişkin esaslar İş Kanunu madde 53. ve devamında düzenlenmiştir. İşçinin yıllık ücretli izine hak kazabilmesi için en az bir yıllık çalışması olmalıdır. Deneme süresi varsa bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınır. Yıllık...