Kira sözleşmelerinde sürenin dolması ve on yıllık uzama süresi

Konut ve çatılı işyerleri için düzenlenen belirli süreli kira sözleşmelerinde, sürenin dolmasıyla kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermez. Sözleşme aynı koşullarda 1 yıl uzamış sayılır. Kiraya veren kira sözleşmesinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Buna karşılık kiracı sürenin dolmasından en geç 15 gün önce bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Kiracının yapacağı bu bildirim yazılı şekilde olmalıdır. Kiracı tarafında bildirimde bulunulmaz ise sözleşme aynı koşullarda 1 yıl uzamış sayılır. Sözleşme bu şekilde birer yıllık sürelerle tekrar tekrar uzar gider.

TBK. 347 maddesinde bu uzama durumuna bir limit getirilmiştir. On yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı her zaman, kiraya veren ise 10 yılın sonunda genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…