Kira bedelinin uyarlanması davası hangi koşullarda açılabilir?

Kural olarak kira akdi kurulurken taraflar karşılıklı olarak edimlerini tartıp kendileri için en uygun şartlarda kira sözleşmesini imzalar. Sözleşme sırasında var olan nedenlerden dolayı sonradan kira bedelinin uyarlanması davası açılamaz.

Kira bedelinin uyarlanması davası açabilmek için sonradan ortaya çıkan bir durumun olması gerekir. Sonradan ortaya çıkan bu durum tarafların dışında bir nedenden kaynaklanmalı ve objektif olarak da kabul edilebilir olmalıdır. Örneğin savaş, büyük ekonomik kriz, şok develüasyon vs.

İşte bu durumlarda sözleşmenin kira bedeline ilişkin kısmı sürdürülemez. İşlem temelinin çökmesi söz konusudur.

Kira bedelinin uyarlanması davasında; sözleşmenin diğer kısımları aynı kalmakla birlikte bedel kısmına hakimin müdahelesi istenir. Hakim, TMK 1.2. ve 4. maddeleri uyarınca bu yetkiyi kullanır, bütün olguları değerlendirerek hakkaniyete uygun şekilde kira bedelini uyarlar. Kira bedelinin uyarlanması davası dava tarihinden ileriye doğru hüküm ifade eder.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya 04.04.2018

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…