Kiracının akde aykırı davranması halinde tahliye yolu nasıldır?

Türk Borçlar Kanununun 316.maddesinde kiracının taşınmazı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Kiracı öncelikle taşınması sözleşmeye uygun olarak ve özenle kullanmak zorundadır. Kiracı aynı zamanda kiralanan taşınmazda oturanlar ile komşulara da gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının aksi yönde davranışları akde aykırılık oluşturur.

Kiracının kira bedelini ödememesi de esasen akde aykırılık oluştursa da bu maddenin kapsamı içinde değildir. Kiracının kira bedelini ödememesi halinde izlenecek yollar ayrıca düzenlenmiştir.

Kiracının akde aykırı davranması halinde kiraya veren kiracıya en az 30 gün süre vererek aykırılığın giderilmesini aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmelidir. Kiracının verilen bu 30 günlük sürede aykırılğı gidermemesi halinde kiraya veren kiracının taşınmazdan tahliyesi için dava açılabilecektir.

Kiracının taşınmaza kasten ağır zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması ya da kiracının akde aykırılığının taşınmazda oturan kişiler ve komşular açısından katlanılamaz hal oluşturması halinde kiraya veren herhangi bir süre vermeden doğrudan yazılı bir bildirimle sözleşmeyi feshedebilecek ve kiracının tahliyesi için dava açabilecektir.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…