Terk sebebiyle boşanma davası

Terk sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde düzenlenmiştir. Terk, eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi ve haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi halidir. Bu durumda...