Terk sebebiyle boşanma davası

Terk sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde düzenlenmiştir.

Terk, eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi ve haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi halidir. Bu durumda terk eden eş ortak konuttan ayrılan eştir.

Kendisi ortak konutta oturmaya devam ettiği halde diğerini ortak konutu terk etmeye zorlama veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleme durumunda terk eden eş ortak konutta oturmaya devam eden eştir.

Terkin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. Tayin, hastalık nedeniyle tedavi ve sair nedenlerle terk kastı olmaksızın ortak konuttan ayrılma terk sayılmayacaktır.

Terk sebebiyle boşanma davası açabilmek için öncelikle terk eden eşe yasadaki koşulları içeren bir ihtarın gönderilmesi gerekmektedir. Bunun için de öncelikle terk olayının üzerinden en az dört aylık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

Terk edilen eşin müracaatı üzerine mahkeme veya noter tarafından terk eden eşe bir ihtar gönderilir. Gönderilen ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçları hakkında uyarıda bulunulur.

Terk sebebiyle boşanma davası açabilmek için ihtarın terk eden eşe usulüne uygun olarak tebliğinden itibaren en az iki ay beklemek gerekecektir. Bu sürenin geçmesiyle birlikte terk sebebiyle boşanma davası açılacaktır.

Yararlı olması umuduyla….

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…