Haya kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma TMK.162.maddesinde düzenlenmiştir.

Hayata kast nedenine dayalı olarak boşanmaya karar verilebilmesi için eşlerden birisinin diğer eşi öldürmek kastıyla bir eylemde bulunması gerekir. Burada öldürme kastı aranmaktadır. İhmali davranışlarla eşe zarar verme (örneğin kazaen ağır yaralanmasına sebep olma) bu kapsamda değildir.

Pek kötü davranış, eşe karşı acımasızca fiziki şiddet uygulama, işkence etme, aç bırakma ve benzeri şekilde kabul edilemez nitelikle eylemlerdir.

Onur kırıcı davranış, eşin diğer eşin kişilik haklarına yönelik olarak ağır derecede gerçekleştirdiği saldırılardır.

Hayata kast, pek kötü davranış ve onur kırıcı davranış mutlak boşanma nedenidir. Bu nedenlere göre açılan boşanma davasında davanın dayandığı nedene göre hayata kast, pek kötü davranış veya onur kırıcı davranış olgusunun sabit görülmesi yeterli olup ayrıca kusur araştırması yapılmadan boşanmaya karar verilecektir.

Bu maddeye dayanarak dava açmak hakkı davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde bu sebebin doğumundan itibaren 5 yıllık sürede düşer. Bu süreler hak düşürücü süreler olup hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınır.

Açık ya da örtülü şekilde af halinde bu maddede sayılan nedenlere dayalı olarak boşanma davası açılamayacaktır.

Burada hayata kast nedeniyle açılacak boşanma davalarında TMK 236/2 maddesinde yer alan düzenlemeye dikkat çekmekte yarar vardır. TMK 236/2 maddesine göre ; hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

Yararlı olması umuduyla….

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…