Boşanma davasında sonradan yoksulluk nafakası talep edilebilir mi?

Davanın tarafları davanın başında; dava dilekesi , cevap dilekçesi , cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi olmak üzere ikişer kez dilekçe verme hakkına sahiptir. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşması yapılır.

Taraflar dilekçeler aşamasında serbestçe iddia ve savunmalarını genişletip değiştirebilirler. Bu kapsamda dilekçeler aşamasında yoksulluk nafakasını taleplerine eklemeleri mümkündür.Dilekçeler aşamasında şayet yoksulluk nafakası talep edilmemişse ön inceleme duruşmasında karşı taraf mazaretsiz olarak duruşmaya katılmamışsa yoksulluk nafakası talep edebilirler.

Bu aşamalarda yoksulluk nafakası talep edilmemişse yoksulluk nafakası ancak karşı tarafın açık rıza göstermesi halinde ya da davayı ıslah ederek mümkündür. (bakınız: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/24972 E.2015/10869 K. )

1086 sayılı HUMK zamanında yoksulluk nafakası boşanma davasının feri niteliğinde olduğundan dava sonuçlanıncaya kadar her aşamada istenebilmekteydi. Ancak bununu yerine getirilen 6100 sayılı HMK yürürlüğe girdikten sonra Yargıtay içtihatları yukarıdaki şekilde değişmeye başlamıştır.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya 27.10.2017

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…