Boşanmada manevi tazminat hangi şartlarda istenebilir?

TMK. 174/2 maddesine göre boşanmada manevi tazminat aşağıdaki şartlarda talep edilebilir:

a)Manevi tazminat talep eden kişinin boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik haklarının saldırıya uğramış olması gerekir. Şiddet, aldatma, küçük düşürme vb.örnek olarak verilebilir.

b)Aleyhinde manevi tazminat istenen tarafın kusurlu olması gerekir.

c)Boşanmada manevi tazminat boşanma kararı verilmesi şartına bağlıdır. Şayet boşanma davasının reddine karar verilmiş ise manevi tazminat verilmez.

d)Boşanmada manevi tazminatın amacı kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın duyduğu manevi acıyı dindirmek, bozulan ruhsal dengesini telafi etmektir. Manevi tazminat zenginleştirici olamaz.Ölçülü olmalıdır. Hakim tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına, manevi tazminata neden olan olayın ağırlığına göre manevi tazminat miktarını takdir eder.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya 14.09.2017

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…