İddet müddeti ile ilgili bilinmesi gerekenler:

İddet müddeti Türk Medeni Kanununun 132. maddesinde “Kadın için bekleme süresi” başlığı altında düzenlenmiştir.

Buna göre evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Üçyüz günlük süre boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte başlar.

Kadın bu üçyüz günlük süre içerisinde doğum yaparsa süre biter. Türk Medeni Kanununun 285.maddesine göre evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.

Kadının hamile değilse iddet müddetinin kaldırılması için Aile Mahkemesine başvurabilir. Kadınının hamile olmadığı alınacak rapor ile sabit olursa mahkemece bekleme süresinin (iddet müddetinin) kaldırılmasına karar verilir.

Evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri halinde de mahkeme bu süreyi kaldırır.

Son olarak erkekler için kanunda herhangi bir bekleme süresi düzenlenmemiştir.

Yararlı olması umuduyla….

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…