Yoksulluk nafakası nasıl bağlanır-nasıl kaldırılır?

Yoksulluk nafakası bağlanması:

a)Yoksulluk nafakası mahkemece kendiliğinden bağlanmaz. Talep edilmesi gerekir.

b)Yoksulluk nafakası talep eden tarafın boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir.

c)Yoksulluk nafakası talep edenin boşanmaya neden olan olaylarda kusurunun daha ağır olmaması gerekir. (Eşit kusur ya da az kusurlu)

Bu şartların varlığı halinde hakim günün ekonomik şartlarını,tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alarak yoksulluk nafakasına hükmeder. (Dava devam ederken bağlanan nafaka tedbir nafakası olup kararın kesinleşmesiyle birlikte tedbir nafakasını yerini yoksulluk nafakası alır)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1998/2-656-688 ve 2007/3-84-85 sayılı ilamınlarında; yoksulluk bir kişinin yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde gelirinin olmaması hali olarak tanımlanmıştır.

Yoksulluk nafakasının kendiliğinden kalktığı haller:

a)Nafaka bağlanan tarafın yeniden evlenmesi

b)Taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden ortadan kalkar.

Yoksulluk nafakasının mahkeme yoluyla kaldırılması:

a)Nafaka bağlanan tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması,

b)Yoksulluğun ortadan kalkması,

c)Haysiyetysiz hayat sürme hallerinde yoksulluk nafakasının kaldırılması için dava açmak gerekmektedir.

Yoksulluk nafakasının azaltılması ya da arttırılması:

Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde taraflar nafakanın azaltılması ya da arttırılması için dava açabilirler.

Yararlı olması umuduyla……

Antalya 18.10.2017

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…