Kusurun tamamı ya da çoğunluğu kendisinde olan eş boşanma davası açabilir mi?

Kusurun tamamı kendisinde olan eşin açacağı boşanma davası reddedilir. Aksi halde eşlerden birine önce çok sayıda kusur işleme ve ardından da evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açma imkanı sağlanmış olacaktır. Bu ihtimalde kişiye dava açmasını tavsiye etmiyoruz.

Kusurun çoğunluğunun dava açan eşte bulunması ve karşı tarafın az da olsa kusurlu olması halinde yine kural olarak boşanmaya karar verilemiyecektir. Ancak boşanmaya karşı çıkan az kusurlu eşin bu itirazının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olması ve eş ve çocuklar için evliliğin devamında korunmaya değer bir yararın kalmaması halinde boşanmaya karar verilecektir.

Yararlı olması umuduyla……

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…