Yurt dışında boşanmalarda tanıma ve tenfiz kalktı mı?

Nüfus Hizmetleri Kanununda 17.04.2017 tarihinde 690 sayılı KHK ile yapılan değişiklik ile aşağıdaki şartların oluşması halinde yurt dışında boşananların Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmasına gerek kalmayacaktır.

Bu şartlar:

1-Taraflar bizzat ya da vekilleri aracılığıyla birlikte başvuracaklardır.

2-Kararın, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adli veya idari makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması gerekir.

3-Kararın Türk Kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekir.

Bu şartları taşıyan yabancı ülkede verilmiş boşanma (ya da evliliğin butlanı, iptali ve evliliğin mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin) kararları nüfus kütüğüne tescil edilir.

Tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Yukarıda yer alan şartların gerçekleşmemesi halinde (örneğin iki tarafın birlikte başvurmaması) yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerlilik kazanması için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmak gerekecektir. Türkiye’deki mahkeme tanıma ve tenfize ilişkin davayı kabul ettiği takdirde boşanma kararı Türkiye’de geçerlilik kazanacak ve nüfusa işlenecektir.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…