Yurt dışında boşanmalarda tanıma ve tenfiz kalktı mı?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A maddesine göre aşağıdaki şartların oluşması halinde yurt dışında verilen boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin kararlar için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılmasına gerek kalmayacaktır.

Bu şartlar:

1-Taraflar bizzat ya da vekilleri aracılığıyla birlikte başvuracaklardır. Taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvuru yapması yeterlidir.

2-Kararın, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adli veya idari makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması gerekir.

3-Kararın Türk Kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekir.

Bu şartları taşıyan yabancı ülkede verilmiş boşanma (ya da evliliğin butlanı, iptali ve evliliğin mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin) kararları nüfus kütüğüne tescil edilir.

Tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Yukarıda yer alan şartların gerçekleşmemesi halinde yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerlilik kazanması için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmak gerekecektir. Türkiye’deki mahkeme tanıma ve tenfize ilişkin davayı kabul ettiği takdirde boşanma kararı Türkiye’de geçerlilik kazanacak ve nüfusa işlenecektir.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya 17.05.2024

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…