Velayet Değişikliği Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2014/25983 E. 2014/26169 K. ve 22.12.2014 tarihli kararında velayet değişikliği davasında davacının oturduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğuna karar vermiştir.

Karar gerekçesi özet olarak :

a) HMK.382. maddesine göre velayet değişkilğine ilişkin davalar çekişmesiz yargı işlerindendir.

b) HMK.384.maddesine göre : “Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.”

c) Türk Medeni Kanununda yetki ile ilgili aksine bir hüküm de yoktur.

d) O halde, davacı kendi oturduğu yer mahkemesinde de bu davayı açabilir.

Yararlı olması dileğiyle…

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…