Baba evine sığınan kadın boşanma davasını nerede açacaktır?

Türk Medeni Kanunun 168.maddesine göre boşanma davaları;

a)Eşlerden birinin yerleşim yerinde

b)Veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde

açılabilir.

Türk Medeni Kanununun 19.maddesi yerleşim yerini “bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer” olarak tanımlamıştır.

Uğradığı şiddet, ekonomik çaresizlik, barınma ihtiyacı gibi nedenlerle kadın başka il ya da ilçede bulunan baba evine sığınmak zorunda kalmış ise boşanma davasını nerede açacaktır? Bu durumda kanunda “yerleşim yeri ” olarak kullanılan kavram kadının sığındığı baba evi midir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2007/2-331 E.2007/332 K. sayılı ilamında; davayı açtığı tarihte baba evinde oturan, bir işte çalışmayan, üzerine kayıtlı taşınmazı bulunmayan,hayatın olağan akışı gereğince sığınabileceği ve yerleşebileceği tek yer baba evi olan, ayrı ev açıp orada hayatını idame ettirmesi mümkün bulunmayan kadının sığındığı baba evini yerleşim yeri saymış ve babanın bulunduğu yer mahkemesini yetkili kabul etmiştir.

Yararlı olması umuduyla…..

Antalya 11.09.2017

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…