Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma taraflara öncelikle önerdiğimiz yöntemdir. Anlaşmalı boşanmanın sağlanması halinde dava çok kısa sürede sonuçlanacak ve bundan daha önemlisi taraflar en az yıpranak bu süreci yönetmiş olacaklardır.

Anlaşmalı boşanma için aşağıdaki şartların oluşması gerekir:

Anlaşmalı boşanma dava açabilmek için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.

Tarafların bütün konularda anlaşmaya varabilmiş olması gerekir. Velayet kime verilecektir?Diğer taraf nafaka ödeyecek midir?Ödeyecekse miktarı nedir?Velayeti kendisine verilmeyen tarafla çocuk arasında kişisel ilişki ne şekilde tesis edilecektir?Tarafların karşılıklı olarak nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat ve sair talepleri var mıdır? Varsa ne şekildedir?Nasıl çözülmüştür?Taraflar arasında eşya paylaşımı ne şekilde yapılmıştır? En önemlisi taraflar arasında mal paylaşımı (otomobil,arsa, ev, vs.) nasıl olacaktır?

Taraflar bütün bu konularda mutabata vardıklarında eşlerden birisi boşanma davasını açar. Taraflar arasında varılan mutabakat boşanma protokolü olarak yazılı hale getirilir ,taraflarca imzalanır , dosyaya sunulur.

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim tarafları bizzat dinler ve dosyayı karara bağlar.

Yararlı olması umuduyla…

Antalya 06.10.2017

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…