Çekişmeli boşanma davası hangi nedenlerle açılabilir?

4721 sayıl Türk Medeni Kanununa göre;

1-Zina

2-Hayata Kast,pek kötü veya onur kırıcı davranış

3-Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

4-Terk

5-Akıl hastalığı

6-Evlilik birliğinin sarsılması (geçimsizlik)

nedenlerinden birine dayanarak boşanma davası açılabilir.

Boşanma davası açan taraf boşanmaya neden olan olayları dilekçesinde anlatır. Tanık dahil her türlü delille iddialarını ispat eder. Bu davalarda hakim, boşanma,velayet,nafaka,maddi tazminat, manevi tazminat istekleri ve varsa sair talepleri karara bağlar.

Yararlı olması umuduyla….

Antalya 06.10.2017

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…