Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanununun 165.maddesinde düzenlenmiştir.

Eşlerden birinin akıl hastası olması halinde bu maddeye göre boşanma davası açılabilecektir.

TMK 133.maddesine göre akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığına ilişkin resmi sağlık kurulu raporu alabilmeleri halinde evlenebilirler.

Akıl hastalığı nedeniyle evliliğe engel durum olmasına rağmen evlilik gerçekleşmiş ise; diğer eş mutlak butlan nedeniyle evliliğin iptalini talep edebilecektir. Bu durumda evliğin iptali yerine boşanma davası açılması da olanaklıdır.

Evlendikten sonra oluşan akıl hastalıklarında bu nedene dayalı olarak boşanma davası açılacaktır.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasını sağlıklı eş açacaktır. Akıl hastası olan eşin bu nedene dayalı olarak dava açma hakkı yoktur.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir. Akıl hastalığı yüzünden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmesi de bir diğer şarttır.

Yararlı olması umuduyla….

Antalya

Avukat Emin Alkan

Diğer makaleler…